Yabancılar Hukuku

Oturma İzni:

Ülkemizde 30 günden fazla süreyle ikamet etmek isteyen yabancıların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak oturum izni almak zorundadır, aksi takdirde tespit edildiği halde deport işlemleri gerçekleşebilir, kişi ülkemizde kurduğu düzenden ayrılmak zorunda bırakılabilineceği gibi giriş yasağı dahi konulabilmektedir.

Bu 30 günlük süre bazı ülke vatandaşları için 90 güne kadar uzayabilmekteyse de, genel olarak 30 gün içinde randevu almak en sağlıklısıdır.

Randevu alınırken doldurulan başvuru formunun Yabancılar Hukuku mevzuatına (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Kişisel Verilen Korunması Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Harçlar Kanunu, İskan Kanunu, Pasaport Kanunu, Türk Vatandaşlık Kanunu, Bakanlar Kurulu kararları, Yönetmelik ve Genelgeler) hakim avukat tarafından doldurulması, başvurunuzun reddedilmesi riskini bertaraf etmektedir.

Bunun yanı sıra sigorta yaptırırken hata yapılmaması, kira kontratının kanuna uygun düzenlenmesi, beyanların başvuruyu olumlu sonuçlandıracak nitelikte sunulması açısından da hukuki destek almak hem zaman hem maddiyat açısından fayda sağlamaktadır.

Çalışma İzni:

Ülkemizde oturum izni sahibi olsa da, ülkemizde çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenecek çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni olmadan çalışmanın tespit edilmesi halinde yabancı deport edilip giriş yasağı alabilmekte ve idari para cezası ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Aynı zamanda sosyal güvenlikten kaynaklanan haklarından da mahrum kalmakta ve kayıt dışı bir ekonomi oluşmaktadır. Bu nedenle izinsiz olarak yabancı çalıştıran işverene de idari para cezası kesilmektedir.

Bu nedenle çalışma izni alınması amacıyla hukuki yardım alınması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de hızlandırılması açısından faydalıdır. Bu konuda Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un ve KHK, Genelge, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararlarının iyi bilinmesi gerekmektedir.

Vatandaşlık:

Türkiye’de,

  • Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olan /
  • Ülkemizde 5 yıl süre çalışma izni ile kalıp, yurtdışı kalışları toplamda 180 günü geçmeyen,
  • Ülkemize 250.000 Dolar yatırım yapan,
  • Türk ana veya babadan doğup vatandaşlık almamış olan,
  • Vatandaşlıktan çıkmış ve yeniden vatandaş olmak isteyen

Yabancılar, ülkemizin her yerinde Nüfus vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ve dosyanın İç İşleri Bakanlığı, MİT ve Bakanlar Kurulu gibi kurumlarda bir an evvel sorunsuz sonuçlanması için büromuzdan hukuki yardım alabilirler.

Paylaş:

Yorum Yap