Çalışma İzni

Ülkemizde oturum izni sahibi olsa da, ülkemizde çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenecek çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni olmadan çalışmanın tespit edilmesi halinde yabancı deport edilip giriş yasağı alabilmekte ve idari para cezası ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Aynı zamanda sosyal güvenlikten kaynaklanan haklarından da mahrum kalmakta ve kayıt dışı bir ekonomi oluşmaktadır. Bu nedenle izinsiz olarak yabancı çalıştıran işverene de idari para cezası kesilmektedir. Bu nedenle çalışma izni alınması amacıyla hukuki yardım alınması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de hızlandırılması açısından faydalıdır. Bu konuda Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un ve KHK, Genelge, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararlarının iyi bilinmesi gerekmektedir.