Başarı Belgeleri

+Aile ve Miras Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi -Marmara Üniversitesi, -07.2019

+Temel Bilirkişilik Eğitimi -Başkent Üniversitesi, -07.2019

+Tüketici Hukuku -Doğuş Üniversitesi, Tüketici Hukuku Enstitüsü-11.2017

+Arabuluculuk Eğitimi -İstanbul Aydın Üniversitesi-09.2017

+İş Hukuku Eğitimi -Galatasaray Üniversitesi – İstanbul Institute-01.2016

+Kadın Hakları-İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi-09.2014

+CMK Uygulama Eğitimi-İst. Barosu CMK Uygulama EA Merkezi 04.2013

+Noterlik Belgesi – 2012

+Avukatlık Ruhsatı – İstanbul Barosu -2012

+Hukuk Fakültesi- İstanbul Ticaret Üniversitesi – 2011

+Sağlık Hukuku Eğitimi -Yeditepe Üniversitesi Hukuk ve Tıp Fakültesi – Türk Ceza HD -12.2010

+Aktif Avukatlık Becerileri -Bahçeşehir Üniversitesi-04.2008